فرمانداری شهرستان پردیس
 
 آمادگی های قبل از بحران - قسمت اول

 
 
امروز : 140
ديروز : 253
 
  ستاد مدیریت بحران شهرستان پردیس

بحران چيست ؟

بحران در حقيقت يك فشار زايي رواني اجتماعي بزرگ و ويژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره هاي متعارف زندگي و واكنش هاي اجتماعي  مي شود و با آسيب هاي جاني و مالي ، تهديدها ، خطرها و نيازهاي تازه اي كه به وجود مي آورد .

 در نتيجه مي توان بحران را اينگونه تعريف كرد :

حادثه اي كه به طور طبيعي و يا توسط بشر به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده به وجود مي آيد و سختي و به مشقتي به جامعه انساني به گونه اي تحميل نمايد كه جهت بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد .

 

آثار و خصوصيات بحران

به طور كلي اثرات و خصوصيات بحران را مي توان در بخش های زير طبقه بندي نمود :

الف- سطح جهاني

ب- سطح ملي

ج- سطح منطقه ای

 

انواع حوادث و بحران ها

1-    حوادث طبيعي

1-1-  ناگهاني : مثل سيل زلزله طوفان آتشفشان رانش زمين

1-2-  درازمدت : مثل اپيدمي خشكسالي - قحطي

2-   حوادث غير طبيعي(ساخته دست بشر)

1-1-         ناگهاني : مثل سوانح ساختماني تصادف ها انفجارهای آتش سوزي

1-2-         درازمدت : مثل درگيري هاي داخلي و اغتشاش های اجتماعي - جنگ

  ويژگي هاي بحران

1-    بحران عموماً غير قابل پيش بيني است. ( يعني نمي توان پيش بيني كرد كه كي و در كجا اتفاق مي افتد)

2-    بحران ها آثار مخربي دارند و مردمي كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نيازمند كمك مي شوند .

3-    ماهيت و آثار بحران، طولاني و استهلاكي است .

4-    در وضعيت بحراني معمولاً تصميم گيري تحت شرايط وخيم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نياز تصميم گيرندگان ناقص است .

5-     زمان موجود براي پاسخ دهي پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضاي واحد تصميم گيري را به تعجب و حيرت وا مي دارد .

6-     محدوديت و فشردگي زمان ، غافلگيري ، استرس و مخدوش شدن اطلاعات .


نوشته شده توسط   مدیر پردیس