مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده کمیسیون ماده 99 ( در دهیاری و یا بخشداری )


1-    درخواست مالک یا نماینده قانونی وی جهت صدور پایان کار.

2-    تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک برابر اصل.

تبصره: در صورت داشتن وکیل، تصویر وکالت نامه محضری، کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده وکیل.

3-    تصویر سند مالکیت برابر اصل.

تبصره: در صورت عدم وجود سند مالکیت، فرم گواهی مالکیت زمین که توسط شورای اسلامی روستا تأیید گردیده است به همراه مدارک معتبر مالکیت برابر اصل شده ( مبایعه نامه، قول نامه، تقسیم نامه، ... ).

تبصره: رفع بازداشت از اسناد مالکیتی که در بازداشت بوده ( فک رهن ) الزامی است.

تبصره: اخذ سند تجمیعی درخصوص املاکی که شرایط احراز دارند، الزامی می باشد.

4-  تصویر جانمایی ملک برروی نقشه طرح هادی و تأییدیه دهیاری یا شورای اسلامی روستا و یا هیأت امنا و یا شورای صنعتی و بخشداری.

5-    قبوض آب، برق، تلفن و گاز به نام مالک.

6-     تکمیل فرم تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها توسط دهیاری یا بخشداری مربوطه.

7-    تصویر پروانه ساختمانی یا آخرین گواهی پایان کار برابر اصل.

8-    حداقل سه قطعه عکس رنگی از نماهای مختلف ساختمان.

تبصره: حداقل ابعاد عکس 8×12 سانتی متر می باشد.

9-  جوابیه استعلام از ادارات مربوطه ( جهاد کشاورزی، محیط زیست، راه و شهرسازی، امور آب، برق     منطقه ای شهرستان، منابع طبیعی، اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار، شرکت عمران شهر جدید پردیس، اداره گاز و ... )

تبصره: مکاتبات انجام شده با ادارات جهت استعلام، بنا به نیاز و موردی می باشد.