منوی اصلی
 
 نظر سنجی
کیفیت سایت را چگونه می بینید؟  
  امور اجتماعی (کارگروه ها)

کارگروه ها ، شوراها و کمیسیونهای تخصصی

1-شورای آموزش و پرورش

افزایش فضاهای آموزشی ، تجهیز مدارس ، جلب مشارکتهای خیرین ، بررسی مشکلات آموزشی ، پیگیری کمبود معلم

2-شورای سوادآموزی

جمع آوری اطلاعات و آمار بیسوادان شهرستان ، برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس سواد آموزی در مدارس و . . .

3-کارگروه سلامت و امنیت غذایی

احصای مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و سلامت شهرستان ، اولویت بندی مشکلات بهداشتی ، برگزاری جلسات ماهانه کارگروه و پیگیری مصوبات ، بازدیدهای مرتبط ، ارائه گزارش پیگیری معضلات و کمبودهای مراکز و خانه های بهداشت و . . . )

4-کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی

شناسایی و اولویت بندی آسیبها ی اجتماعی و اخلاقی شهرستان ، ارائه راهکار کارشناسی جهت ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیبها با استفاده از ظرفیت و همکاری ادارات متولی

5-انجمن کتابخانه ها و نهضت مطالعه مفید

پیگیری جهت افزایش تعداد کتابخانه های شهری و روستایی ، تأمین منابع ، تجهیز کتابخانه ها ، تأمین نیرو ، برنامه ریزی جهت افزایش ساعت مطالعه و . . .

6-شورای فرهنگ عمومی

بررسی و ارائه راهکار جهت رفع معضلات فرهنگی و ارتقای فرهنگ اسلامی ایرانی

7-شورای اقامه نماز

تهیه بانک اطلاعاتی از نمازخانه های سطح شهرستان ، ترویج و تعمیق فرهنگ نماز، تأسیس و تجهیز نمازخانه های ادارات و راههای مواصلاتی شهرستان ، تشویق فعالین نماز ، جلب مشارکتهای مردمی و . . .

8-ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

تشکیل ستاد شهرستانی ، تشکیل و فعال سازی ستاد در فرمانداری ، برنامه ریزی جهت آشنایی پرسنل با حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع ، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با اجرای برنامه های یازده گانه برای کارکنان ادارات و بازدید از ادارات شهرستان

 

9- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

-         کمیته فرهنگی پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر: برنامه ریزی جهت آموزش آحاد مردم و کارکنان ادارات در زمینه آثار سوء مصرف مواد مخدر ، برگزاری نمایشگاه و اطلاع رسانی همگانی جهت مبارزه با مواد مخدر از طرق مختلف.

-         کمیته درمان و بازپروری شورای مبارزه با مواد مخدر: بررسی مشکلات بهداشتی درمانی کمپهای ترک اعتیاد ، رفع مشکلات ، بیمار یابی ( بیماریهای خاص ،ایدز، هپاتیت و ..) درمان بیماران ، برنامه ریزی جهت بازپروری معتادان بهبود یافته ( مشاوره روانی ، کار درمانی ، اشتغال و . . .)

-         کمیته ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد: بازدید دوره ای از کمپهای ترک اعتیاد ، پیگیری جهت پلمپ کمپهای غیر مجاز ، ارتقای ارائه خدمات در کمپها ی مجاز

10- ستاد ساماندهی امور جوانان

تشکیل ستاد غنی سازی اوقات فراغت ، بررسی مشکلات جوانان از قبیل ازدواج، اشتغال و مسکن و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات

11- شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی

ارائه راهکار جهت افزایش درصد ثبت آمار وقایع چهارگانه شهرستان، بکارگیری ثبت یار در روستاها ،رفع معضلات مربوط به ثبت احوال ، آرامستانها و . . .

12- شورای ورزش و جوانان

پیگیری افزایش فضاهای ورزشی شهری و روستایی ، تعیین تکلیف اراضی با کاربری ورزشی ، تعیین تکلیف مالکیت سالنهای ورزشی ، برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی ورزشی

13- کارگروه اجتماعی فرهنگی

-         ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی: شناسایی آسیب دیدگان ، متکدیان ، بی خانمانها و افراد بی بضاعت ، پیگیری ایجاد مرکز آسیب یا گرمخانه ، ساماندهی آسیب دیدگان بر اساس شرح وظایف ادارات متولی

-         شورای ساماندهی امور عشایری : پیگیری و رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی جمعیت عشایری شهرستان

-         شورای مشارکتهای مردمی: جلب مشارکت خیرین و نظارت بر کمکهای مردمی به بهزیستی شهرستان و . . .

-        ساماندهی گلزار شهدا: تشکیل ستاد جهت طراحی و محوطه سازی گلزار شهدای گمنام.