En
تاریخ : شنبه 13 بهمن 1397
کد 2707

به منظور ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم برگزار شد: جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در شهرداری بومهن

جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با موضوع نحوه اجرای ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری در محل شهرداری بومهن تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بومهن، جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با موضوع نحوه اجرای ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوبه هیات وزیران با حضور نمایندگان ادارات بهداشت و درمان، صنعت و معدن و تجارت ،محیط زیست، دادگستری شهرستان پردیس و نماینده مردم در شورای اسلامی شهر  در دفتر معاون شهردار بومهن برگزار گردید.
 
پس از ارایه گزارش عملکرد از پایش اخیر از سوی مسئولان سدمعبر ، اصناف و ناظر خدمات شهری شهرداری بومهن ، انضباط شهری و کنترل و نظارت بر فعالیت  کلیه صنوف مورد تاکید  اعضاء قرارگرفت.
 
سپس  مقرر گردید، طبق نحوه اجرای دستورالعمل نمایندگان ادارات صنعت ومعدن و تجارت، بهداشت و محیط زیست، اصناف مزاحم  در شهر بومهن را بومی سازی نموده و در راستای عملیاتی نمودن آن اقدام نمایند.
 
در پایان جلسه اطلاع رسانی به طریق مقتضی و آموزش همگانی شهروندان بویژه صنوف از قوانین و رعایت مقرارت مرتبط ،هماهنگی و همکاری موثر در هنگام گشت هاو بازدید های مشترک و استفاده از ظرفیت های قانونی ضابطین بخصوص دادگستری برای نظارت بهتر مورد توجه کلیه اعضا قرارگرفت.
  • نوشته شده
  • در شنبه 13 بهمن 1397
  • ساعت 14
  • توسط شورای شهرستان
  • تعداد بازدید 10