En
تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398
کد 3870

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور بررسی وضعیت و اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان در شش ماهه ابتدایی سال، از این اداره بازدید کرد.
عرشی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی با حضور در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان و طی دیدار و گفتگو با سید سعید آسیایی مدیر این شبکه، وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستان همچنین اقدامات انجام گرفته در راستای شرح وظایف شبکه بهداشت و درمان را بررسی و در ادامه از اراضی دارای کاربری بهداشتی واگذار شده از سوی شرکت عمران شهر پردیس بازدید کرد.

 


  • نوشته شده
  • در دوشنبه 1 مهر 1398
  • ساعت 11
  • توسط بهداشت پردیس
  • تعداد بازدید 5