En
تاریخ : شنبه 27 دي 1399
کد 5554

برگزاری آزمون غیر حضوری طرح رهگیری محله محور شهید سلیمانی در شهرستان پردیس

آزمون غیر حضوری طرح رهگیری محله محور شهید سلیمانی برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان، در راستای ارتقا سطح آگاهی پرسنل شبکه بهداشت و درمان از دستورالعمل های طرح شهید سلیمانی، آزمون غیر حضوری طرح رهگیری محله محور شهید سلیمانی برای کارکنان اعم از پزشک، مراقب سلامت، بهورز و سایر پرسنل درگیر برنامه برگزار شد.
آزمون مذکور پنجمین آزمون کرونا ویروس از ابتدای ورود بیماری به کشور بوده و با توجه به اهمیت برنامه های بازآموزی کماکان آزمونهای بعدی هم انجام خواهد شد.

 
  • نوشته شده
  • در شنبه 27 دي 1399
  • ساعت 09
  • توسط بهداشت پردیس
  • تعداد بازدید 43