گشت مشترک بازدید از جایگاه های سوخت شهرستان

گشت ویژه کمیته مقابله با کرونا در شهرستان پردی از پمپ بنزین های شهرستان بازدید کرد.

  • کد خبر: 296756
  • تاریخ خبر: سه شنبه 12 اسفند 1399 - 13:27
در راستای نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، گشت مشترک بازدید از جایگاه های سوخت شهرستان با حضور  رئیس اداره بازرسی فرمانداری، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف انجام شد و ضمن ارائه آموزش و تذکرات لازم در خصوص متخلفین نیز اقدام قانونی صورت پذیرفت.