اداره شهری و روستایی

شرح وظایف دفتر شهری و روستایی در یک نگاه

1- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها

 

2- همكاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها

 

3- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودكفای آن ها

 

4- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط

 

5- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات

 

6- بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها

 

7- نظارت بر كار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاكسیرانی و شركت حمل و نقل

 

8- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان

 

9- پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان

 

10- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد

 

11- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت

 

12- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی