کمیته انطباق

مختصری از شرح وظایف کمیته انطباق

مصوبات کلیه شوراهای اسلامی شهرها براساس ماده 80 ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ) پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است و چنانچه مسئولان ذیصلاح آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهند حداکثر دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند.کمیته انطباق فرمانداری شهرستان پردیس براساس ماده قانونی فوق الذکر جلسات هفتگی به ریاست فرماندار محترم تشکیل و به مصوبات واصله رسیدگی می نماید.