شهرستان پردیس به روایت تصویر

فرمانداری شهرستان پردیس

 

 

پارک فناوری پردیس

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

 

 

دانشگاه پیام نور واحد پردیس

 

 

امامزاده سلطان مطهر(ع) بومهن

 

 

بوستان نورالشهدای پردیس

 

 

میدان عدالت شهر پردیس

 

 

میدان امام شهر پردیس

 

 

آزادراه تهران پردیس

 

 

 

پل خلیج فارس(ورودی شهر پردیس)

 

 

پل شهدای بومهن (ورودی شهر بومهن)

 

 

سد ماملو