معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

 

 

علی کربلایی

             (معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی)