En

اهمیت شهرستان پردیس

 

 


تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران

در رابطه با شهر جدید پردیس یک مقاله تفصیلی توسط دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر مهدی قرخلو و مهدی شهریاری در سال 1386 تدوین شده است که این مقاله در سال 1388 در نشریه جغرافیا و توسعه  شماره 13 در سال 1388 منتشر گردید. اگرچه پس از این مقاله بارها، برنامه ریزی شهری این شهر بخصوص با بارگذاری ویژه مسکن مهر در این شهر تغییر یافت اما بررسی روند این تغییرات، طی 6 سال گذشته نیز دارای نکات ویژه ای می باشد.

"در محل کنونی شهر جدید پردیس در سال های قبل از انقلاب قرار بود یک شهرک ساخته شود. این کار با ایجاد تاسیساتی در ورودی آن آغاز شد. با وقوع انقلاب عملیات ساختمانی متوقف شد و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در محل آن اقدام به طراحی و احداث شهر جدید پردیس کرد. از نظر فضایی – کالبدی شهر پردیس عمر بالایی نداشته و کالبد آن قدمت تاریخی قابل ملاحظه ای ندارد(عملا آغاز این کالبد را می توان سال 1378 فرض نمود) تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ با این وجود مطالعات نخستین برای احداث شهر جدید پردیس با نام مکانیابی شهر جدید پردیس از سال 1365 آغاز گردید. طرح نخستین در این زمینه در سال 1367 توسط شرکت مهندسان مشاور توسعه و عمران ارایه گردید که پس از بررسی های کارشناسی در سال 1368 در شورای عالی شهرسازی تصویب شد. بر اساس مصوبه مذکور باید بخشی از جمعیت سرریز تهران که در آن زمان بالغ بر سه میلیون نفر برآورده می شد تا سال 1395 به شهرهای جدید و منجمله شهر جدید پردیس هدایت گردد. مساحت شهر در مطالعات مقدماتی حدود 2000 هکتار برآورده شده بود و جمعیت پذیری آن حدود 200 هزار نفر تا افق طرح لحاظ گردیده بود. که البته این پیش فرض ها بارها در دوره های آتی تغییر نمود

 

شهر جدید پردیس بر اساس آخرین توسعه نهایی خود در شرایط تدوین مقاله مساحتی در حدود 358 هکتار دارد. شمالی ترین نقطه شهر در امتداد مسیل بزرگی است که از سیارک و واصفجان شروع شده و از داخل شهر جدید پردیس می گذرد, این نقطه در مختصات 35 درجه و 45 دقیقه و 30 ثانیه عرض شمالی قرار دارد. جنوبی ترین نقطه آن در دامنه های جنوبی کوه گردخیل در مختصات 35 درجه و 42 دقیقه و 38 ثانیه عرض شمالی واقع گردیده است. شرقی ترین نقطه شهر در بستر مسیل گل دره شمال غرب بومهن در مختصات 51 درجه  و 51 دقیقه و 53 ثانیه طول شرقی قرار دارد. غربی ترین نقطه شهر در داخل محدوده پارک خجیر به مختصات 51 درجه و 43 دقیقه و 55 طول شرقی قرار دارد. به این ترتیب شهر پردیس بصورت مستطیلی است که حداکثر 12 کیلومتر درازا و 5.3 کیلومتر پهنا دارد.

 

برای محله بندی شهر پردیس از امکانات کالبدی اراضی و طرح های آماده سازی که در شش فار متفاوت ارائه شده استفاده گردیده, بطوریکه اراضی هر فاز به عنوان یک محله شهری در نظر گرفته شده است. بر اساس محاسبات انجام شده امکان جمعیت پذیری در هر یک از فاز ها در مجموع 168000 نفر پیش بینی شده که تا افق 1395 حاصل گردد. به این ترتیب سطح مسکونی و امکانات کالبدی شهر تا افق مذکور تکمیل می گردد؛ و به دنبال آن مازاد جمعیتی شهر که وابسته به رشد طبیعی جمعیت خواهد بود؛ در سطح مسکونی نوسازی و بازسازی شده سکنا می گزینند و یا در افزایش تراکم ساختمانی در برخی قطعات جای خواهند گرفت (البته در مجموع شهر پردیس شامل هشت فاز می باشد. که فاز شش و هشت آن مسکونی نمی باشد. لذا محلات شهری شامل شش فاز است که بتدریج تکمیل خواهند شد) .

سطح کل اراضی هر محله از بیشترین سطح با 398 هکتار در فاز 4 تا کمترین سطح با 146 هکتار فاز 5 در نوسان است. بیشترین تراکم خالص, معادل 386.6 نفر در هکتار در سطوح مسکونی فاز 2, کمترین آن 255.7 نفر در هکتار در اراضی فاز 5 در طرح جامع این شهر پیشنهاد شده است.

واقعیت های موجود گرایش به مهاجرت و اسکان در شهر پردیس بویژه در سال های اخیر و بعد از سرشماری 1375 نمایان می شود. همزمان با ایجاد محدودیت در تراکم ساخت و ساز در شهر تهران که از آغاز سال 1381 شروع شد؛ استقبال سکونت در شهر جدید پردیس تا حدودی افزایش یافته است. اقدامات رسمی در جهت ایجاد شهرداری پردیس نیز بر افزایش جاذبه و گرایش های مذکور افزوده است که آثار آن در گرانی قیمت زمین و مسکن در شهر جدید پردیس انعکاس یافته است. در سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1375 در محدوده شهر پردیس خانوار و جمعیتی گزارش نشده است. ولی مطالعات کالبدی و آمار ثبت شده دفتر واگذاری زمین و مجوز ساخت سازمان عمران تا تابستان 1384 نشان می دهد که در محدوده های مختلف و محلات شهر جدید پردیس حدود 13400 خانوار شامل 52000 نفر سکونت دارند. این در حالیست که در فرودین 1382 جمعیت ساکن در پردیس 15400 نفر بوده است. به عبارت دیگر ظرف مدت یکسال و نیم فاصله دو مقطع مذکور 36600 به این شهر انتقال یافته و در واحدهای مسکونی موجود اقامت گزیده اند."  

 هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ شهرستان پردیس به مرکزیت شهر جدید پردیس از ترکیب بخش‌های بومهن و جاجرود در تابعیت استان تهران ایجاد می‌شود.

همچنین بخش بومهن به مرکزیت شهر بومهن از ترکیب دهستان‌های گلخندان و کرشت در تابعیت شهرستان تهران و بخش جاجرود به مرکزیت روستای خسروآباد از ترکیب دهستان‌های جاجرود و سعید آباد در تابعیت شهرستان تهران ایجاد می‌شود.

 

 

 

 

  • نوشته شده
  • توسط مدیر پردیس
captcha refresh